Behandelen bij Accolade Zorg

Werken bij de behandeldienst

Accolade zorg heeft een eigen behandeldienst. De behandeldienst biedt multidisciplinaire diagnostiek, advies en behandeling aan ouderen met (complexe) problematiek.

Er wordt gewerkt met psychogeriatrische en somatische bewoners en bewoners met NAH. Bij de behandeldienst werken specialisten ouderengeneeskunde, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, muziektherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen. We leveren zowel intra- als extramurale zorg.

Bij Accolade werken wij vanuit onze christelijke identiteit, cliënten voelen zich daar thuis bij.
We geven professionele, liefdevolle zorg en begeleiding aan ouderen en volwassen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

We streven naar kwalitatief goede zorg, die ontstaat in de relatie met elkaar, tussen cliënt, familie en zorgprofessional, maar ook in de relatie als collega’s onderling. In de relatie zoeken we naar wat op dat moment goede zorg is, naar wat hoop en betekenis geeft ook als veel niet meer lukt of kan. Juist dan zijn wij, vindingrijk, creatief en tonen we lef.

Wij zijn allemaal uniek, maar delen onze christelijke levensovertuiging. Dit ervaren cliënten en familie doordat we er zijn liefde en aandacht. Je krijgt ruimte om te groeien door een sterk en vast team van collega’s om ons heen. Onze teams zijn herkenbaar, aanspreekbaar en toegewijd aan elkaar en aan de Accolade Kernwaarden.

We zijn een warme en betrokken organisatie. We zorgen voor jou als collega, stimuleren je waar het kan en geven ruimte voor ontwikkeling. We kijken naar wat past bij jou, wat heb jij nodig om te kunnen groeien, persoonlijk maar ook in je vak. We dagen je uit om je talenten in te zetten en je professionele verantwoordelijkheid te nemen. Wij geven jou een gezonde, veilige en dynamische leer- en werkomgeving en uiteraard krijg je van ons de begeleiding die jij nodig hebt.

Banner

Maak kennis met

het werken bij Accolade Zorg

3:05