Wij zijn er met aandacht & liefde

Langdurige Intensieve Neurorevalidatie

Help jij bewoners op de LIN met hun revalidatie?

Ieder jaar raken duizenden mensen in Nederland door plotseling hersenletsel in coma. De meesten komen snel weer bij bewustzijn. Maar het gebeurt soms ook dat iemand wel de ogen opent, maar geen of maar heel weinig tekenen van bewustzijn laat zien. We spreken dan van een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS). Accolade Zorg heeft als één van de weinige zorginstellingen ook een afdeling LIN (Langdurige Intensieve Neurorevalidatie). Op deze afdeling is de zorg complex en intensief. Het doel is faciliteren van herstel van bewustzijn, en passende zorg als dat herstel uitblijft.

Op deze afdeling is de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk voor de medische zorg en coördineert de multidisciplinaire behandeling, waarvoor verzorgenden, verpleegkundigen, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist, muziektherapeut, ergotherapeut, logopedist en geestelijk verzorger zich samen inzetten. Voor patiënten die na de revalidatiefase in aanmerking komen voor verblijfszorg biedt Accolade in Amersfoort en Bilthoven gespecialiseerde NAH-woonvormen.