Wij zijn er met aandacht & liefde

Psychogeriatrie

Geef jij bewoners met een psychogeriatrische aandoening ondersteuning op alle terreinen van het leven?

Psychogeriatrie

Woongroepen en dagbesteding voor ouderen met die niet meer zelfstandig kunnen wonen in verband met een psychische stoornis zoals dementie. Zij krijgen bij ons ondersteuning op alle terreinen, in een veilige omgeving.

De psychogeriatrie (PG) houdt zich bezig met aandoeningen die gepaard gaan met beperkingen van de geestelijke vermogens (psycho) op hogere leeftijd (geriatrie). De zorg is gericht op het optimaal verzorgen van ouderen die lijden aan een bepaald soort dementie. Accolade biedt zorg en woonvoorzieningen voor ouderen die hieraan lijden. Zij krijgen ondersteuning op alle terreinen van het leven: bij wonen, werken en dagbesteding, vrije tijd en sociale contacten. In een veilige omgeving, waar mensen tot hun recht komen.

Als collega verpleeg en begeleid je onze bewoners die die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Jij zorgt ervoor dat de bewoner in zijn directe omgeving goed kan functioneren en daar staat eigen regie voor de bewoner zoveel mogelijk voorop.